Anestèsia pediàtrica

Anestèsia pediàtrica

Quina classe d’anestèsia es troba disponible per als nens que van a ser portats a cirurgia d’estrabisme?
L’anestèsia com general és necessària durant tot tipus de cirurgia per poder eliminar o reduir el dolor. La cirurgia d’estrabisme no és l’excepció. L’anestèsia local, la qual bloqueja un àrea del cos especifica però no afecta l’estat de consciència general no és apropiada per als nens. L’anestèsia general, la qual dorm al pacient completament i elimina la possibilitat de moviment és la que comunament s’usa. Ocasionalment, l’anestèsia general també es necessita per poder realitzar un examen ocular extens en el nen, àdhuc si no es planeja realitzar cirurgia invasiva.
Com se li administra anestèsia a un nen?
L’anestèsia general usualment se li dóna als nens en dos passos. Primer s’administra un medicament relaxant que indueix el somni en el pacient. Aquest medicament usualment s’administra en forma de gas a través d’una màscara. Un accés intravenós (IV) s’estableix en una vena d’un braç o cama una vegada el pacient es troba dormit. Els nens una mica més grans, és possible establir l’accés venós abans de adormir-los.

Després que el pacient es queda adormit, es manté la màscara sobre la boca i el nas del pacient durant procediments curts com la desobstrucció del conducte lacrimal. Per a la major part de les cirurgies, es posa un tub per respirar en la via aèria per així permetre que l’anestesista controli i mantingui l’anestèsia durant la cirurgia. Els agents inhalats s’administren a través del tub per respirar i alguns altres medicaments s’administren de forma IV. El tub per respirar es retira al final del procediment abans que el nen desperti completament. L’accés IV pot ser retirat en el període de recuperació quan el nen pugui deglutir i no tingui nàusea.

Com és el son de l’anestèsia diferent del son normal?
El son de l’anestèsia és una mica diferent del son normal a causa dels potents medicaments que afecten cadascun dels òrgans del cos. Aconseguir i mantenir l’efecte desitjat requereix una monitòria completa i ajustos durant la cirurgia. Una anestesiòloga té l’experiència i el coneixement per decidir que agents són els millors per a un pacient o com administrar-los de la manera més segura possible.

Com es prepara a un nen per a la cirurgia?
Els pares han de dir-li als nens que estan suficientment grans, perquè seran operats. A la majoria dels nens els produeix curiositat i fascinació el que hi ha a les sales de cirurgia. També ha de motivar-se’ls al fet que facin preguntes. El personal, infermeres i doctors han de tractar de fer d’aquesta experiència a l’hospital una molt positiva.

Es necessita algun examen mèdic per als nens abans de l’anestèsia general?
Abans de la cirurgia s’ha de realitzar una història clínica i examen físic complet per assegurar-se que el nen es troba prou sa per a l’anestèsia.

És possible que les complicacions relacionades amb l’anestèsia siguin un problema hereditari?
És important saber que si algun familiar proper ha tingut problemes amb l’anestèsia com a febre molt alta (hipertèrmia maligna) o problemes per respirar, a causa que aquests problemes poden ser hereditaris. Alguns familiars poden tenir nàusea amb l’anestèsia. La nàusea també és comuna després de la cirurgia d’estrabisme. No obstant això existeixen medicaments disponibles que poden alleujar aquest problema.

Què pot prendre o menjar un nen abans de l’anestèsia general?
En general, el seu fill no ha de menjar ni beure durant  ni beure, durant vuit hores abans de la cirurgia. L’estómac ha d’estar buit per evitar possibles complicacions d’anestèsia. El personal de la clinica us donarà instruccions específiques sobre el temps que el vostre fill ha de deixar de menjar i beure.

Pot administrar-se algun medicament de sedació al nen abans que sigui portat a cirurgia?
Molts hospitals li donen als nens un líquid que conté un sedant abans de la cirurgia per ajudar amb l’ansietat. La sedació conforta al nen en el seu període d’espera per a la cirurgia, redueix l’ansietat a mesura que són portats a la sala de cirurgia i ajuda al fet que oblidin els esdeveniments associats amb la cirurgia.

És perillosa l’anestèsia general?
Encara que la cirurgia de l’estrabisme és un procediment de rutina, els anestesiòlogues monetaritzen al pacient extensivament mentre dormen. Algunes reaccions a l’anestèsia poden ser severes però són extremadament rares. S’ha de prendre precaucions per assegurar la seguretat del pacient mentre aquest es troba adormit.

Què és una màscara laringal?
Les tècniques de l’anestèsia moderna usualment inclouen dispositius especials per respirar entre els quals es troba la màscara laringal que redueix la irritació a la via aèria durant la cirurgia i disminueix el dolor o les molèsties en la laringe posteriors a la cirurgia.

Pot estar un dels pares estar amb el nen mentre se li administra l’anestèsia?
Cada clinica té les seves pròpies polítiques pel que fa a si els pares poden estar amb el nen quan a aquest se li va a administrar l’anestèsia a la sala de cirurgia o quan el nen desperta a la sala de recuperació. Pregunti al doctor segons el cas.

Què passa durant el període de recuperació de l’anestèsia general després de la cirurgia?
Una vegada que la cirurgia finalitza, l’anestesista retira el tub de la via aèria i el nen comença a respirar espontàniament. Posteriorment es trasllada el pacient des de la sala de cirurgia a la sala de recuperació perquè desperti gradualment. Durant aquest període de temps el nen usualment es troba confós i una mica adormit, no obstant això hi ha personal de suport a càrrec de la seva cura. El personal també monotonitza la freqüència cardíaca pressió arterial i respiració del pacient. Durant les hores vinents el pacient estarà una mica incòmode i tindrà poca tolerància al dolor pel qual s’administren també alguns medicaments. La majoria dels nens poden tornar a les seves activitats normals l’endemà. Ocasionalment els nens dormen algunes hores després, especialment si la cirurgia va ser llarga o si es van administrar molts medicaments per calmar o per calmar el dolor.

Quins són els efectes secundaris de l’anestèsia general?
Els pacients poden sentir nàusea o tenir vomito després de la cirurgia d’estrabisme. A pesar que la nàusea pot durar hores, rares vegades és seriosa. S’ha de fer tot el possible per confortar al pacient pel qual algunes vegades s’administra medicament.

Quins són els riscos de l’anestèsia?
Algunes complicacions serioses de l’anestèsia com a dany cerebral o la mort són excepcionalment rares. Generalment els pacients adults sans toleren l’anestèsia bastant bé. En la mesura del possible la cirurgia electiva d’estrabisme ha de ser evitada quan el pacient es troba malalt. Els anestesistes i cirurgians han de ser informats de tots els problemes mèdics i els medicaments que el pacient est rebent. També han de ser informats si el pacient o algun familiar ha tingut problemes en el passat amb l’anestèsia o sagnat a causa que aquestes coses poden ser hereditàries i estan associades a un major risc.

Pot despertar el meu fill durant la cirurgia?
L’anestesista monitoritza l’estat del pacient amb anestèsics inhalats per així estar segur que el pacient no estigui conscient o no experimenti dolor durant la cirurgia.

Es pot realitzar la cirurgia d’estrabisme en pacients pediàtrics amb anestèsia local o local?
En general, no. Algunes cirurgies d’estrabisme en adolescents i adults poden realitzar-se amb una injecció d’anestèsia local a través de la parpella inferior per adormir els nervis al voltant del globus ocular. A diferència del seu ús en la cirurgia de cataractes en adults, l’anestèsia tòpica, que consisteix a posar gotes per als ulls en la superfície de l’ull, pot no proporcionar suficient comoditat al pacient per ser utilitzada durant la cirurgia del múscul ocular. La cirurgia d’estrabisme generalment requereix 30 minuts i, sovint, és significativament més llarga per completar. El pacient ha d’estar quiet i còmode durant aquest període per evitar complicacions potencialment greus que poden resultar de moviments inesperats sobtats. Com la majoria dels nens no poden esperar que romanguin quiets durant el temps necessari per completar la cirurgia, gairebé tots els nens requereixen anestèsia general perquè la cirurgia dels músculs dels ulls es realitzi de manera segura i còmoda.

Pot la cirurgia d’estrabisme realitzar-se amb anestèsia tòpica o local en adults?
Algunes cirurgies d’estrabisme en adolescents i adults pots realitzar-se amb anestèsics locals a través d’una injecció en el parpar inferior per anestesiar els nervis al voltant de l’ull. A diferència de la cirurgia de cataracta en el pacient adult, l’anestèsia tòpica, la qual s’aplica en forma de gotes en la superfície de l’ull, no proveeix suficient comoditat al pacient durant la cirurgia d’estrabisme. La cirurgia d’estrabisme normalment requereix 30 minuts o més. El pacient ha de romandre quiet i còmode durant aquest període per evitar possibles complicacions com a resultat de moviments inesperats. A causa que la majoria dels nens no poden romandre quiets durant el període en el qual es duu a terme la cirurgia, és comuna que tots aquests pacients requereixin anestèsia general per tolerar el procediment i fer que aquest es dugui a terme de la manera més segura i confortable possible.

 

Resum

L’anestèsia per a nens és generalment segura. Les seves complicacions han de ser minimitzades evitant menjar i begudes abans de la seva administració i postposant la cirurgia electiva en cas que el pacient es trobi malalt. L’anestèsia moderna permet que la cirurgia es dugui a terme sense ansietat o dolor.

CatalanEnglishFrenchGermanSpanish
WhatsApp Contacta per WhatsApp